Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska

Gmina Miasto Częstochowa realizuje projekt pn.: „ Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 38 przy ul. Leopolda Okulickiego 63 w Częstochowie”. 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego dla poddziałania: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT.

Projekt zakłada przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę budynku - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku przez dobudowanie dwóch kondygnacji w obszarze istniejącego wejścia głównego oraz szybu windowego z windą wewnętrzną osobową dla osób niepełnosprawnych. Nowopowstałe pomieszczenia zostaną wyposażone. Wykonana będzie również termomodernizacja obiektu wraz z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Miasto Częstochowa poprzez zwiększenie liczby dostępnych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Częstochowie. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie deficytu w ilości dostępnych miejsc w Gminie w zakresie opieki przedszkolnej a także wpłynie pozytywnie na standard i jakość świadczonych usług. Projekt pośrednio wpłynie także na poprawę aktywności zawodowej rodziców, gdyż zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych pozwoli na podjęcie pracy osobom, które nie mogły tego zrobić ze względu na opiekę nad dzieckiem.

 

Planowana całkowita wartość projektu: 2 945 082,07 zł

Dofinansowanie: 1 748 885,52 zł

Wkład własny: 1 196 196,55 zł

Termin realizacji projektu: od  28.08.2020 do 31.05.2022.

pdf drukuj
do góry strony