Wybory 2024

Wybory do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz na Prezydenta Miasta Częstochowy
głosowanie w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach: 7:00 - 21:00






Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2024 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2024 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Do pobrania:
Wniosek o zmianę miejsca głosowania (plik w formacie pdf).


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2024 r.
o prawie do głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Do pobrania:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (plik w formacie pdf).
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (plik w formacie pdf).


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2024 r.
o prawie do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2024 r.
o prawie do głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Do pobrania:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (plik w formacie pdf).


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2024 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Do pobrania:
Wniosek o przekazanie informacji (plik w formacie pdf).


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 26 lutego 2024 r. dotyczący przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie miasta Częstochowy.


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie zwołania posiedzeń Terytorialnych Komisji Wyborczych.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Częstochowie.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I o liczbie mieszkańców według stanu na dzień  31 grudnia 2023 r.


Poniżej znajdują się linki do dokumentów niezbędnych do rejestracji komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

  1. https://czestochowa.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/materialy-dotyczace-tworzenia-komitetow-i-zglaszanie-kandydatow-w-wyborach-samorzadowych-2024-r
  2. https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok. 409A; 42-217 Częstochowa
tel. 34 370 76 49
e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl


W sprawach dotyczących rejestru wyborców prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, pok. 201
tel.: 34 370 77 00
e-mail: so@czestochowa.um.gov.pl

pdf drukuj
do góry strony