Pomoc społeczna

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Wydziałowi Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie

ul. Sikorskiego 78, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 361 39 96
e-mail: sekretariat@opopa.czestochowa.um.gov.pl
www : www.opopa.czestochowa.pl


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 370 61 00
fax: 34 324 31 30
e-mail: pup@czestochowa.pl
www: www.czestochowa.praca.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 37 24 200
e-mail: mops@czestochowa.um.gov.pl, kacz@praca.gov.pl 
www: www.mops.czestochowa.pl


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego przy ul.Kolorowej 82
ul. Kolorowa 82, 42-280 Częstochowa
tel.: 34 36 18 360
e-mail: domanskir@poczta.fm

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kontkiewicza 2, 42-209 Częstochowa
tel.: 34 36 43 815
e-mail: dps@dps.czest.pl
www: www.dps.czest.pl/

Centrum Integracji Społecznej
ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 36 19 269
e-mail: sekretariat@cis.czestochowa.pl
www: cis.czestochowa.pl/

Częstochowskie Centrum Świadczeń
ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 341 17 61
e-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl
www: ccs.czestochowa.pl/

Usługi opiekuńcze

Gmina Miasto Częstochowa dla swoich mieszkańców realizuje zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie decyzji. Usługi realizowane są przez  Spółdzielnię Socjalną "Jasne, że zmiana".


Dane kontaktowe: Spółdzielnia Socjalna "Jasne, że zmiana" ul. Nowowiejskiego 15 42-217 Częstochowa tel.34 324 20 64
email: jansezezmiana@gmail.com

pdf drukuj
do góry strony