Kultura

Częstochowa jest miastem, o którego potencjale i znaczeniu decyduje w dużej mierze kultura. Bogata oferta kulturalna pozwala zarówno częstochowiankom i częstochowianom, jak również gościom spoza miasta znaleźć dla siebie coś godnego uwagi. Wiodącą rolę w kształtowaniu życia artystycznego i kulturalnego Częstochowy pełni siedem instytucji, których organizatorem jest samorząd. Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, Teatr im. Adama Mickiewicza, Muzeum Częstochowskie, Miejska Galeria Sztuki z Kinem Studyjnym OKF „Iluzja”, Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” i Miejski Dom Kultury prowadzą działalność adresowaną do szerokiego grona odbiorców. Znaczący wpływ na kształt częstochowskiego życia kulturalnego ma także Regionalny Ośrodek Kultury – instytucja, której organizatorem jest samorząd Województwa Śląskiego. O kształcie i jakości kultury w Częstochowie współdecydują stowarzyszenia i związki twórcze, grupy pozainstytucjonalne oraz indywidualni artyści i twórcy, wzbogacający poprzez swe doświadczenia i dorobek potencjał kulturalny miasta.

Podejmowane działania przyjmują różne formy, między innymi: festiwali, spektakli, koncertów, wystaw, spotkań literackich, warsztatów. Ta różnorodność sprzyja zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup społecznych i wiekowych, pozwalając jednocześnie na prezentację bogatego dorobku częstochowskich środowisk artystycznych. Współdziałanie samorządu z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w których sferę zainteresowań wpisują się działania kulturalne, przynosi oryginalne, wartościowe inicjatywy, takie jak cykl „Aleje – tu się dzieje!” czy Częstochowska Noc Kulturalna. Wiele spośród realizowanych przedsięwzięć wykracza swym zasięgiem poza obszar lokalny, zapisując się na kulturalnej mapie kraju i stając się „wizytówką” Częstochowy. Warto tu wymienić: Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, cykl JAZZtochowa, Festiwal Jazzu Tradycyjnego HOT JAZZ SPRING, Festiwal Frytka OFF-jazd, Festiwal Retro Częstochowa, Dni Europejskiej Kultury Ludowej, Międzynarodowe Biennale Miniatury, Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika, Triennale Sztuki Sacrum, Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”, Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO.

Co istotne - obok przedsięwzięć o ustalonej randze, ugruntowanych już w kalendarzu wydarzeń kulturalnych pojawiają się wciąż nowe, interesujące propozycje. Częstochowa tętni kulturą.

pdf drukuj
do góry strony