„ Mój elektryk” – dopłaty do zakupu lub leasingu aut elektrycznych

Program „ Mój elektryk” umożliwia uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania do zakupu lub leasingu samochodu napędzanego energią elektryczną lub wodorem. Program finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z transportu poprzez wspieranie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program jest skierowany dla wszystkich zainteresowanych nabyciem pojazdu zeroemisyjnego i mogą z niego skorzystać oprócz osób fizycznych również instytucje, jednostki sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorcy.

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie do zakupu pojazdów zeroemisyjnych fabrycznie nowych, określonych kategorii, które nie były przed zakupem zarejestrowane (z wyłączeniem leasingu).


Zasady przyznawania dotacji są różne dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Dofinansowanie dla osób fizycznych dotyczy aut zeroemisyjnych kategorii M1, a więc samochodu osobowego mogącego przewozić do 9 osób wraz z kierowcą. Dopuszczalna masa całkowita takiego pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony. W ramach programu można liczyć na 18 700 zł dofinansowania do zakupu samochodu elektrycznego. W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny bonifikata może wynieść nawet 27 000 zł. Maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać 225 000 zł.Dla przedsiębiorców i innych podmiotów, m.in. jednostek sektora finansów publicznych, instytucji, stowarzyszeń, fundacji, rolników indywidualnych, związków wyznaniowych możliwe jest uzyskanie dopłat dla samochodów kategorii M1 (osobowe z DMC do 3,5 tony), lub N1 (lekkie auta użytkowe z DMC do 3,5 tony) oraz pojazdów kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (m.in. motorowery dwukołowe, trójkołowce i czterokołowce) zasilanych energią elektryczną pochodzącą z akumulatorów lub wodorem. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać takie samo dofinansowanie, jak każdy inny przedsiębiorca. , tj.: w przypadku zakupu pojazdu kat. M1 od 18 750 zł do 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 000 km, cena pojazdu do 225 000 zł), na pojazd kategorii N1 do maksymalnie 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km), na pojazd kategorii L1e-L7e do 4 000 zł.


Przy skorzystaniu z tzw. ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” udzielane dopłaty obejmują w szczególności auta osobowe zeroemisyjne kategorii M1 oraz pojazdy dostawcze zeroemisyjne kategorii N1 z masą do 3,5 tony. Z tej opcji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia czy fundacje.

Wnioski o dofinansowanie można składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu w tym regulamin naboru, informacje w zakresie składania wniosku w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie czy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi są dostępne na stronie internetowej pod tym adresem.

pdf drukuj
do góry strony