Budżet i podatki

Budżet samorządowy ustalany jest co roku w formie ustawy przez organ władzy samorządowej na okres jednego roku budżetowego. Składa się na niego pełen planowany bilans przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków. Każdego roku Częstochowa określa, jaką kwotą pieniędzy może dysponować, wskazując, na co ją przeznaczyć. 

Pieniądze, którymi zarządza Miasto, pochodzą częściowo z budżetu państwa (poprzez subwencje ogólne oraz dotacje celowe) i funduszy unijnych, a częściowo z wpływów własnych. Wliczają się w nie m.in.: wpływy z działalności jednostek samorządu, opłat skarbowych, udziału w podatku dochodowym osób fizycznych i firm funkcjonujących na terenie gminy, powiatu lub województwa oraz różnego rodzaju podatki (od nieruchomości, rolne, leśne, od transportu itp.).

Działalność finansowa jednostek samorządu jest nadzorowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która również opiniuje plan budżetowy przed jego uchwaleniem.


Informacje o budżecie samorządowym Częstochowy na rok 2023


  • Planowane dochody budżetu 2023: 1 641 101 099 zł
  • Planowane wydatki budżetu 2023: 1 855 315 991 zł


pdf drukuj
do góry strony