Wydawnictwa

Co? Gdzie? Kiedy?

Miejski miesięcznik „CGK” (nazwa pochodzi od skrótu „Co, Gdzie, Kiedy”)
z jednej strony zapowiada wszystkie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe odbywające się w Częstochowie, a z drugiej stara się w szerszym kontekście uchwycić fenomen kulturalnego i społecznego życia miasta np. poprzez prezentacje lokalnych twórców i osób z pasją czy „spacery” po dawnej
i obecnej Częstochowie. W swojej stylistyce graficznej nawiązuje do kolorowych magazynów, gdzie poszczególne materiały prezentowane są
w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla oka. Dzięki składowi, typografii i dużej liczbie zdjęć wyróżnia się na tle innych lokalnych i samorządowych czasopism.

„CGK” jako gazeta samorządowa zdobywała laury w ogólnopolskim konkursu „Kryształy PR” (w latach 2012, 2014, 2016 i 2019 - Grand Prix, a w 2017 – wyróżnienie). 

Od czasu pandemii ukazuje się w formie elektronicznej i jest dostępny na portalu - www.cgk.czestochowa.pl. Materiały są także linkowane na fanpage FB. Miejski biuletyn jest wydawany od marca 2004 roku. Gruntowne zmiany, w tym edytorskie, pismo przechodzi co kilka lat.

Foldery i ulotki

Pozostałe wydawnictwa

do góry strony