Dla niepełnosprawnych

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Częstochowy moga skorzystać z usług transportowych. Transport realizowany jest przez firmę "MAT-BUS" Michał Warzecha. W celu zamówienia przejazdu oraz uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, należy kontaktować się z Wykonawcą pod numeru telefonu: 606 239 256. 

Stanowiska ds. Osób z Niepełnosprawnością

Karolina Ciastek
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
pokój nr 411 (IV piętro)
tel. 34 370 76 84
adres mailowy: kciastek@czestochowa.um.gov.pl


Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Rzecznik Osób z Niepełnosprawnością

Zarządzeniem nr 2337.2018 z 27 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Częstochowy powołał Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością, którym został Pan Tomasz Tyl.


Do zadań Rzecznika należą w szczególności:

  1. Informowanie osób z niepełnosprawnością o ich prawach.
  2. Udostępnianie właściwych przepisów, pomoc w ich zrozumieniu i stosowaniu.
  3. Udzielanie bezpośrednich porad w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w instytucjach na terenie miasta.
  4. Udzielanie porad telefonicznych.
  5. Prowadzenia doradztwa oraz wskazywania dróg rozwiązania problemu osoby niepełnosprawnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  6. Współpraca z instytucjami oraz podmiotami niepublicznymi w celu udzielenia wsparcia osobom z niepełnosprawnością.


Dane kontaktowe: 

numer telefonu: 695 402 456   

adres mailowy: tomasztyl77@gmail.com 

pdf drukuj newsletter
do góry strony