Zdrowie

Jednym z zadań własnych gminy jest ochrona zdrowia, realizowana m.in. poprzez świadczenia zdrowotne: diagnostyczne, rehabilitacyjne, profilaktyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.Częstochowski samorząd, sukcesywnie modernizuje Miejski Szpital Zespolony. Udało się już wyremontować oddziały: urologiczny, neurologiczny, wewnętrzny, chirurgiczny, rehabilitacji, geriatryczny, SOR oraz zakupić niezbędny sprzęt medyczny m.in. sterylizator, aparaturę RTG i USG, sprzęt urologiczny; doposażono też salę wybudzeń. Specjalistyczny sprzęt i nowe środki transportu otrzymała też stacja pogotowia ratunkowego.


W mieście od lat realizowana jest także spójna polityka prozdrowotna. Jej założenia opierają się m.in. na szeregu programów, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców miasta. Należą do nich m.in. :

  • Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. życia
  • dofinansowanie procedury in vitro
  • wczesna profilaktyka onkologiczna
  • wczesne wykrywanie cukrzycy typu II
  • badanie przesiewowe dzieci w kierunku autyzmu
  • badania przesiewowe słuchu
  • profilaktyka stomatologiczna w szkołachszczepienia ochronne przeciw grypieszczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
  • badania genetyczne BRCA 1 w kierunku zapobiegania rakowi jajników i piersi
  • program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu
  • profilaktyka uzależnień od narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.


Dzięki programowi dofinansowującemu zabieg in vitro, do 2021 roku na świat przyszło już 55 dzieci, w tym aż 5 par bliźniaków. Beneficjentom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł – pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci. Od początku miejski program wspiera – fundując wszystkim maluchom wózek własnej produkcji – częstochowska firma Deltim. Częstochowa, tworząc i wprowadzając kilka lat temu w życie program dofinansowania zabiegu in vitro, była pionierem tego rodzaju działań na skalę całego kraju.

pdf drukuj
do góry strony