Zdrowie

Budynek szpitala CzęstochowieJednym z zadań własnych gminy jest podstawowa opieka zdrowotna. Są to świadczenia zdrowotne: diagnostyczne, rehabilitacyjne, profilaktyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Częstochowski samorząd, sukcesywnie modernizuje Miejski Szpital Zespolony. Udało się już wyremontować oddziały: neurologiczny, wewnętrzny, chirurgiczny, rehabilitacji, geriatryczny, SOR oraz zakupić niezbędny sprzęt medyczny m.in. sterylizator, aparaturę RTG i USG, sprzęt urologiczny; doposażono też salę wybudzeń. Specjalistyczny sprzęt i nowe środki transportu otrzymała też stacja pogotowia ratunkowego. W mieście od lat realizowana jest także spójna polityka prozdrowotna. Jej założenia opierają się m.in. na szeregu programów, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców miasta. Należą do nich:

  • Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych

  • Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. życia

  • Dofinansowanie zabiegu in vitro

  • Wczesna profilaktyka onkologiczna

  • Wczesne wykrywanie cukrzycy typu II

  • Badanie przesiewowe dzieci w kierunku autyzmu

  • Szczepienia ochronne przeciw grypie

  • Program psychoedukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu.


Dzięki programowi dofinansowującemu zabieg in vitro, od 2021 roku na świat przyszło już 54 dzieci, w tym aż 4 pary bliźniaków. Beneficjentom programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł – pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty ponoszą pacjenci. Od początku miejski program wspiera – fundując wszystkim maluchom wózek własnej produkcji – częstochowska firma Deltim. Częstochowa, tworząc i wprowadzając kilka lat temu w życie program dofinansowania zabiegu in vitro, była pionierem tego rodzaju działań na skalę całego kraju.

Budynek szpitala w CzęstochowieJednak bez kompetentnej kadry te wszystkie zadania nie mogłyby być realizowane. Dlatego też od kliku lat w mieście działa też prężnie program „Dostępny lekarz”, którego celem jest zachęcenie najlepszych, młodych lekarzy do związania się z Częstochową na dłużej. Przygotowany program stypendialny, od tego roku obejmujący również pielęgniarki, cieszy się zainteresowaniem studentów kończących studia medyczne i finalnie zasilających szeregi medycznej kadry miejskiego szpitala.

Częstochowski samorząd w uznaniu zasług i zaangażowania w niesienie profesjonalnej pomocy, od ponad 20 lat, honoruje lokalne środowisko medyczne nagrodą im. dra Wł. Biegańskiego. To nagroda za pełne empatii relacje z pacjentami i pacjentkami oraz przywiązanie do zasad etyki zawodowej. 
pdf drukuj newsletter
do góry strony