Fundusze unijne

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia EuropejskaFlaga miasta, polski oraz unijna powiewające na wietrze

Miasto Częstochowa pozyskało dotychczas dofinansowanie unijne do różnego rodzaju zadań – głównie inwestycyjnych – w wysokości 1 mld 571 mln zł, z czego 193 mln stanowiły środki przedakcesyjne, a 1 mld 378 mln zł – fundusze zdobyte przez miasto już po integracji z Unią.

Bez obecności Polski w Unii Europejskiej nie byłoby unijnego wsparcia, z którego korzystaliśmy i korzystamy, i na które wkrótce ponownie będziemy mogli liczyć. W kontekście funduszy wspólnotowych nie bez znaczenia jest fakt, że Częstochowa jest liderem Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – jednego z subregionów najlepiej radzących sobie w kraju z optymalnym wykorzystaniem środków w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).
Miasto jest siedzibą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, zrzeszającego wszystkie 34 gminy i powiaty tego obszaru. Związek – formalnie funkcjonujący od 3 stycznia 2020 roku – powstał m.in. po to, aby jeszcze sprawniej koordynować działania samorządów regionu – w tym samej Częstochowy – związane z pozyskiwaniem europejskich środków w ramach RIT, dystrybuowanych właśnie na poziomie subregionalnym.

pdf drukuj
do góry strony