Częstochowa dla medyków

Miejski szpital i pogotowie ratunkowe w Częstochowie przed szczytem pandemii covid w 2020 r. wzbogaciły się o sprzęt medyczny wartości 6 mln zł, sfinansowany w większości ze środków unijnych, dzięki wsparciu miasta. O tym, że w Polsce brakuje lekarzy, słyszymy od wielu lat. Problemem są braki kadrowe, a także tzw. luka pokoleniowa ponieważ wielu polskich lekarzy jest  w wieku emerytalnym. Naczelna Rada Lekarska ocenia, że w Polsce brakuje nawet 68 tys. medyków. W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie występują poważne problemy z zapewnieniem bieżącej obsługi stanowisk medycznych. W 2019 r. stworzono program „Dostępny Lekarz”, w ramach którego przyznawano stypendia studentom VI roku studiów na kierunku lekarskim, pomagano uzyskać mieszkanie z zasobów miasta oraz finansowano kursy specjalistyczne. W 2021 do programu dołączono także przedstawicieli kolejnego zawodu medycznego: pielęgniarki i pielęgniarzy, z systemem stypendiów dla studentów ostatniego roku studiów pielęgniarskich i tak powstał nowy program odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

pdf drukuj newsletter
do góry strony