Rewitalizacja

Prawo pierwokupu / Specjalna Strefa Rewitalizacji - informacja z zakresu obrotu nieruchomościami

aktualna informacja

Uprzejmie informuję, że z inicjatywy Urzędu Miasta Częstochowy pismem z dnia 03.07.2017 r. poinformowano wszystkie Kancelarie Notarialne mające swoje siedziby w Częstochowie oraz Izbę Notarialną w Katowicach, że Rada Miasta Częstochowy nie podjęła uchwał w zakresie ustanowienia prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz gminy oraz w zakresie ustanowienia specjalnej strefy rewitalizacji.

Jednocześnie do przedmiotowego pisma załączono informację odnośnie braku ustanowienia na terenie miasta Częstochowy prawa pierwokupu oraz specjalnej strefy rewitalizacji do wykorzystania, w związku z czynnościami notarialnymi z zakresu obrotu nieruchomościami.

pismo do Kancelarii Notarialnych i Izby Notarialnej w Katowicach 

Poniżej zamieszczono wykaz Kancelarii Notarialnych wraz z adresami ich siedzib, otrzymany dzięki uprzejmości Izby Notarialnej w Katowicach.
wykaz Kancelarii Notarialnych na terenie miasta Częstochowy

pdf drukuj
do góry strony