Budżet Obywatelski

Fundusze krajowe

Poza funduszami Unii Europejskiej, Gmina Miasto Częstochowa pozyskuje aktywnie środki z innych źródeł – także krajowych. Dofinansowania te dotyczą głównie zadań inwestycyjnych.

Najważniejsze krajowe źródła finansowania to środki:
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.
  • Rządowego Funduszu Polski Ład.
  • Funduszu Dopłat.

Wsparcie ze środków krajowych umożliwiło zrealizowanie wielu działań na terenie Miasta. W miarę możliwości Miasto Częstochowa będzie nadal ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków krajowych.

  1. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi zwiększającymi mieszkaniowy zasób gminy przy ulicy Bardowskiego w Częstochowie.
  2. Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie.
  3. Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja -Krakowska w Częstochowie


pdf drukuj
do góry strony