Budżet Obywatelski

Informacje o mieście

Częstochowa - jedno z najbardziej rozpoznawalnych miast na świecie, silny ośrodek gospodarczy, naturalny lider subregionu. Leży nad Wartą, na malowniczej Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, kryjącej skarby natury i kultury, u zbiegu Małopolski, Śląska i Wielkopolski. Jej najbardziej znane miejsce – Klasztor oo paulinów na Jasnej Górze z obrazem Matki Boskiej - każdego roku odwiedzają miliony pielgrzymów z 80 krajów świata. Swoistym fenomenem w skali ogólnoświatowej są pielgrzymki piesze, z którymi przybywa nawet ponad 200 000 pątników. Najdłuższe szlaki liczą ponad 600 kilometrów, a ich pokonanie zajmuje do 20 dni. 

Częstochowa 1220
W okolice Częstochowy, nie tylko w sezonie letnim, ściągają rzesze amatorów turystyki pieszej, wycieczek rowerowych i jazdy konnej, miłośników wspinaczki, eksploracji jaskiń i lotniarstwa. 
Pierwsze wzmianki o Częstochowie pojawiły się w 1220 roku. W XIV wieku było to miasto lokowane na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego - ważny ośrodek handlowy na szlaku wiodącym z Rusi i Wołoszczyzny na Dolny Śląsk i Saksonię. Kolejny kierunek rozwoju miasta wyznaczył przywilej wydobywania rudy i przetapiania jej w żelazo. Korzystne położenie nad rzeką Wartą i obecność pobliskiego klasztoru niewątpliwie sprzyjały wzrostowi  miasta, tym bardziej, że wokół Jasnej Góry również rozwijała się osada, która w 1717 roku otrzymała prawa miejskie.

Formalnie oba miasta zostały połączone w 1826 roku. Wówczas wytyczono aleję Najświętszej Maryi Panny, przy której budowano kamienice, uruchamiano sklepy. Najbardziej intensywny rozwój Częstochowy nastąpił w czasach rewolucji przemysłowej. To m.in. obecność Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej sprawiła, że powstawały tu fabryki włókiennicze, huta, rozwijał się przemysł galanteryjny i chemiczny. Częstochowskie rzemiosło, bazując na wcześniejszych tradycjach, wytwarzało wyroby z metali szlachetnych, szkła i ceramiki.

Częstochowa w końcu XIX wieku
W końcu XIX wieku Częstochowa była najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym i czwartym pod względem wielkości miastem Królestwa Polskiego. O jej znaczeniu świadczy m.in. zorganizowana tu w 1909 roku wielka Wystawa Przemysłu i Rolnictwa, będąca narodową manifestacją polskiej kultury i potencjału techniczno - produkcyjnego.

Od początku ubiegłego stulecia w Częstochowie powstają instytucje kulturalne: muzeum, biblioteki, teatr, kina i instytucje oświatowe, rozwija się lokalna prasa.
Od 1933 roku miasto staje się starostwem grodzkim. 

Częstochowa współcześnie
Po II wojnie światowej  rozpoczęła się dynamiczna rozbudowa miasta, dla potrzeb rozwijającego się przemysłu powstawały kolejne osiedla, uruchamiano wyższe uczelnie. 1 stycznia 1977 roku włączono do Częstochowy okoliczne miejscowości, wzrosła powierzchnia i liczba mieszkańców. Miasto stało się siedzibą jednego z 49 województw, tracąc ten status w 1999 roku na skutek reformy administracyjnej.
 
Współczesna Częstochowa jest dużym miastem akademickim, z rozbudowaną infrastrukturą i zapleczem społeczno - ekonomicznym oraz ośrodkiem kultury, czerpiącej z tradycji i historii, o bogatym w wydarzenia kalendarzu. Z uwagi na obecność narodowego sanktuarium na Jasnej Górze, nazywana Duchową Stolicą Polski, jest miejscem, w którym tradycja i kultura codziennie przeplata się z rytmem życia nowoczesnego miasta i jego mieszkanek i mieszkańców. 

Chcesz poznać historię naszego miasta? zapraszamy!

Przejdź do strony poświęconej historii Miasta Częstochowy
pdf drukuj
do góry strony