Godziny pracy Urzędu

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19 we wtorki, aż do odwołania, urząd jest czynny do godziny 15.30, za wyjątkiem punktu informacyjno-konsultacyjnego przy ul. Waszyngtona 5 oraz Referatu Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Referatu Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich , które to przyjmują we wtorki do godziny 17.00.


Od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązują poniższe godziny pracy Urzędu Miasta Częstochowy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • środa: 7:30 - 15:30
 • czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 17:00 z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę nw. jednostki organizacyjne urzędu obsługujące interesantów:


 • Wydział Nadzoru i Administracji
 • Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Spraw Obywatelskich.
 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczony wtorek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy lub w inny wyznaczony dzień w zależności od potrzeb interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta.
 
Zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w ustalone przez siebie wtorki w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy lub w razie potrzeby w innych wyznaczonych dniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta.
 
Dyrektor Generalny Urzędu oraz Sekretarz Miasta przyjmują interesantów codziennie, w godzinach pracy urzędu.
 
Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu oraz we wtorki do godz. 17.00.
 

pdf drukuj newsletter
do góry strony