Godziny pracy Urzędu

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują poniższe godziny pracy Urzędu Miasta Częstochowy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • środa: 7:30 - 15:30
 • czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 15:30
 • wtorek 7:30 - 17:00 z czego od 15:30 do 17:00 świadczą pracę jednostki organizacyjne urzędu obsługujące interesantów:
 • Wydział Nadzoru i Administracji
 • Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
 • Wydział Podatków i Opłat
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Spraw Obywatelskich.
 

Prezydent Miasta Częstochowy bądź wyznaczony przez Prezydenta Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w terminach dostosowanych do potrzeb ludności w wyznaczony dzień oraz we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00.

Prezydent Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców w ustalone przez siebie dni.

Przyjęcia interesantów odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 34 370 72 50.

Dyrektor Generalny Urzędu oraz Sekretarz Miasta przyjmują interesantów codziennie, w godzinach pracy urzędu.

 Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu oraz we wtorki do godz. 17.00.
 

pdf drukuj
do góry strony