Nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Zasady gospodarowania nieruchomościami miasta Częstochowy reguluje uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 729.XLVIII.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać odpowiedni dział w kolumnie obok menu przedmiotowego.

pdf drukuj
do góry strony