Nieruchomości - ul. Worcela i Godebskiego

Ogłoszenie o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych przy ul. Stanisława Worcella i ul. Cypriana Godebskiego, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1826.2021 z dnia 22 października.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 28 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r.


pdf drukuj newsletter
do góry strony