Nieruchomość położona przy ul. Wały gen. Józefa Dwernickiego 239

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2122.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Częstochowa: ul. Wały gen. Józefa Dwernickiego 239, działki nr nr 96/26, 97/24, 97/25, 100/8 i 101/23 w obrębie 22.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 4 maja 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj newsletter
do góry strony