Najlepsi w sporcie w 2023 r.

Rozpoczęto nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących podmioty sportowe z terenu miasta Częstochowy.

Kandydatury do nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2023 r. muszą spełniać kryteria regulaminowe, a zgłoszenia mogą wnosić:

-  Radni Miasta Częstochowy,

-  stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,

-  właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.

Wypełniony wniosek/wnioski (odrębny wniosek dla każdego zawodnika oraz odrębny - dla każdego trenera i działacza) wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 r. Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe wymagania

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

-       miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,

-       miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,

-       miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

-       miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,

-       miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,

-       zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,

-       szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.


Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,

- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:

-  zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,

-  trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.


Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:

-       w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,

-       za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,

-       1 działacz z jednego stowarzyszenia.


Poniżej regulamin i wnioski do pobrania. Wzory wniosków dostępne są także w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (budynek Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, pokój 3).

pdf drukuj
do góry strony