Konkursy

29.10.2020r 
73. Nabór nr.: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 - 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/532

28.04.2020r. 
72. Nabór nr.: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-393/20 - 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/522

 

30.09.2019r. 
71. Nabór nr.: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-361/19 - 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/474

 

30.09.2019r. 
70.Nabór nr.: RPSL.11.04.02-IP.02-24-077/19 - 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/477

 

30.09.2019r. 
69.Nabór nr.: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-357/19 - 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/468

 

30.09.2019r.  6
8.Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-359/19 - 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/470

 

27.09.2019r. 
67. Nabór nr.: RPSL.07.03.03-IP.02-24-074/19 - 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/476

 

27.09.2019r. 
66.Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19 - 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/462

 

30.08.2019r. 
65. Nabór nr.: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 - 9.2.5 Rozwój usług społecznych– konkurs

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/456

 

30.08.2019r.
64. Nabór nr.: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-331/19 - 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/433

 

30.08.2019r.
63. Nabór nr.: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-336/19 - 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/442

 

29.08.2019r.
62. Nabór nr.: RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 - 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/444

 

29.08.2019r.
61. Nabór nr.: RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19 - 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/446

 

29.08.2019r. 60.
Nabór nr.: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-346/19 - 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/452

 

29.08.2019r.
59. Nabór nr.: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-345/19 - 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/451

 

29.08.2019r. 
58. Nabór nr.: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19 - 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/450

 

29.08.2019r. 
57. Nabór nr.: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-342/19 - 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/448

 

29.08.2019r.
56. Nabór nr.: RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 - 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPO WSL 2014-2020.

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/453

 

28.08.2019r.
55. Nabór nr.: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 - 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/440

 

28.08.2019r.
54. Nabór nr.: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 - 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/443

 

29.03.2019r. 
53. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-310/19 - 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/404

 

29.03.2019r. 
52. Nabór nr.: RPSL.07.01.02-IP.02-24-065/19 - 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/416

 

29.11.2018r.
51. Nabór nr.: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-294 -/18 - 4.1.2 Odnawialne żródła energii -RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/383

 

24.10.2018r. 
50. Nabór nr.: RPSL.11.04.02-IP.02-24-063/18 - 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/374

 

27.09.2018r. 
49. Nabór nr.: RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18 - 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/367

 

29.08.2018r. 
48. Nabór nr.: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-280/18 - 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/357

 

22.08.2018r.   
47.  Nabór nr.: RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18 - 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/355

 

31.07.2018r.  
46. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-271/18 - 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/349

 

24.05.2018r.  
45. Nabór nr.: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-259/18 - 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/336

 

29.03.2018r.  
44. Nabór nr.: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-246/18 - 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/312

 

28.02.2018r.  
43. Nabór nr.: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-235/18 - 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/303

 

28.02.2018r.   42. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-239/18 - 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/308

 

26.02.2018r.   41. Nabór nr.: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-231/18 - 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/300

 

31.10.2017r   40. Nabór nr.: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-220/17 - 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/279

 

30.10.2017r.    39. Nabór nr.: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17 - 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/282

 

4.09.2017r.     38. Nabór nr.: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17 - 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Subregionu Północnego

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konkurs_z_podd_3_1_2_brownfield_rit_polnocny_1917
 

29.08.2017r.    37. Nabór nr.: RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17 - 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/261

 

24.08.2017r.    36. Nabór nr.: RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17 - 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/256.

 

18.08.2017r.    35. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-202/17 - 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/248

 

31.07.2017r.    34. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17 - 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/244

 

27.07.2017r.     33. Nabór nr.: RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17 - 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/232

 

30.06.2017r.      32. Nabór nr.: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 - 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/230

 

30.06.2017r.      31. Nabór nr.: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17 - 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/224

 

28.04.2017r       30. Nabór nr.: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 - 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/206

 

28.03.2017r        Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków w konkursie dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/przedluzenie_terminu_przyjmowania_wnioskow__w_obszarze_rewitalizacji_obszarow_zdegradowanych

 

09.03.2017r       29.  Nabór nr.: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17 - 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/197

 

27.02.2017r        Wydłużony termin składania wniosków w ramach Poodziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego (RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16)

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wydluzony_termin_skladania_wnioskow_09816_2017_02_27

 

17.02.2017r   28. Nabór nr.: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 - Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/187

 

30.12.2016r.   27. Nabór nr.: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17 - Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/178

 

16.12.2016 r.   26. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/177

 

30.11.2016r    25. Nabór nr.: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 -  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/159

 

30.11.2016r.     24. Nabór nr.: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/164

 

31.10.2016r    23. Nabór nr: RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 - Kształcenie ustawiczne - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/152

 

31.10.2016r     22. Nabór nr: RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16 - Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/154

 

28.10.2016r     21. Nabór  nr: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarze typu brownfield - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/144

 

28.10.2016r     20. Nabór nr.: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/135

 

28.10.2016r   19. Nabór nr: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 - Odnawialne źródła energii - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/138

 

30.09.2016r     18. Nabór nr.: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/127

 

31.08.2016r      17. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/114

 

31.08.2016r      16. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/118

 

26.08.2016r      15. Nabór nr.: RPSL.12.01.02- IZ.01-24-082/16 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/109

 

29.07.2016r      14. Nabór nr.: RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/102

 

30.06.2016r       13. Nabór nr.: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 - Gospodarka wodno - ściekowa.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/94

 

27.05.2016r       12. Nabór nr.: RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych.

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/82


27.05.2016r       11. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/79

 

28.04.2016r       10. Nabór nr.: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/75

 

16.03.2016r       9. Nabór nr.: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/70

 

26.02.2016r       Nabór nr.: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego. - ZMIANA TERMINU

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/61

 

20.01.2016r      8. Nabór nr.: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/61

 

20.01.2016r      7. Nabór nr.: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-041/15 - Infrastruktura kształcenia zawodowego.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/53

 

30.12.2015r      6. Nabór nr.: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/15 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/57

 

28.09.2015r      5. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/39

 

28.09.2015r      4. Nabór nr.: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15 - Odnawialne źródła energii.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/35

 

25.09.2015r      3. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-024/15 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/32

 

25.09.2015r      2. Nabór nr.: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/20

 

25.09.2015r      1. Nabór nr.: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/22

 

05.08.2015r     Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

pdf drukuj
do góry strony