Jakość powietrza

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 poz.845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach przesyła powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania oraz przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienia przesyła się celem umożliwienia realizacji działań określonych w planach działań krótkoterminowych stanowiących integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.


Powiadomienie z dnia 24 marca 2023 r.zobacz
Powiadomienie z dnia 23 marca 2023 r.
zobacz
Powiadomienie z dnia 22 marca 2023 r.
zobacz
Powiadomienie z dnia 21 marca 2023 r.
zobacz
Powiadomienie z dnia 20 marca 2023 r.zobacz

Stacje pomiarowe GIOŚ

Sieć czujników Airly

Jakości powietrza w województwie śląskim

Stan jakości powietrza w województwie śląskim - informacje na stronie

Uchwała antysmogowa

pdf drukuj newsletter
do góry strony