Herb i barwy

Herb miasta Częstochowy jest w niebieskim polu tarczy godło wyobrażające miejskie mury obronne o barwie srebrnej – zwieńczone siedmioma blankami z bramą pośrodku, w której widoczna jest opuszczona do połowy krata. Nad murem wznoszą się trzy wieże: dwie boczne, wyższe, zwieńczone trzema blankami i trójkątnym spadzistym daszkiem o barwie czerwonej; wieża środkowa jest również nakryta czerwonym trójkątnym daszkiem – zwieńczonym niewielką srebrną (białą) kulą. Na szczycie wieży po lewej stronie widnieje postać złotego (żółtego) lwa, natomiast po prawej - złotego (żółtego) orła z rozpostartymi do lotu skrzydłami. Zwierzęta heraldyczne zwrócone są ku sobie.
Uchwałą nr 341.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 roku, zmieniającą uchwałę nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. (wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr 344/XLV/93 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 czerwca 1993 roku) ustalono, że herbem miasta Częstochowy jest w niebieskim polu tarczy godło wyobrażające miejskie mury obronne o barwie srebrnej (białej) – zwieńczone siedmioma blankami z bramą pośrodku, w której widoczna jest opuszczona do połowy krata tzw. brona o barwie złotej (żółtej). Nad murem obwodowym wznoszą się trzy wieże: dwie boczne, wyższe, o dwóch kondygnacjach zaznaczonych dwoma wąskimi otworami okiennymi (strzelniczymi) jeden nad drugim – obie zwieńczone trzema blankami i trójkątnym spadzistym daszkiem o barwie czerwonej; natomiast wieża środkowa, bramna, niższa, z jednym oknem (strzelniczym) również nakryta czerwonym trójkątnym daszkiem – zwieńczonym niewielką srebrną (białą) kulą.
Na szczycie wieży bocznej heraldycznie po prawej (czyli z punktu widzenia patrzącego po lewej) widnieje postać złotego (żółtego) lwa wspiętego. Natomiast na szczycie wieży bocznej heraldycznie po lewej (z punktu patrzącego po prawej) widnieje złoty (żółty) orzeł z rozpostartymi do lotu skrzydłami. Zwierzęta heraldyczne zwrócone są ku sobie.

Chorągiew Miasta Częstochowy składa się z dwóch stref, górnej białej srebrnej i dolnej błękitnej, pośrodku  umieszcza się żółty (złoty) pasUchwałą nr 249/XXIX/92 Rady Miasta Częstochowy z 25 czerwca 1992 r. ustalono, że Chorągiew Miasta Częstochowy składa się z dwóch stref, górnej białej (srebrnej), i dolnej błękitnej, pośrodku których umieszcza się żółty (złoty) pas szerokości 1/9 obu stref.


Herb, jako znak miasta, jest dobrem wspólnym mieszkańców i w żaden sposób nie można reglamentować jego użytkowania. Obowiązkiem samorządu jest jednak dbałość o to, by znak ten był wykorzystywany z należytą powagą i zachowaniem godności.

Nowy herb miasta do pobrania: 

Herb Miasta Częstochowy - katalog plików (plik ZIP)

pdf drukuj
do góry strony