Budżet Obywatelski

Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna)

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie Pozytywna energia, Unia Europejska


Projekt pn. „Budowa przedłużenia Alei Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Poswstańców Warszawy, Gościnna)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Informacje ogólne nt projektu:

Inwestycja została dofinansowana w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie, Oś Priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W  dniu 29 czerwca 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z podpisanym w dniu 27 grudnia 2016 r. aneksem nr 1 nr UDA-RPSL.06.01.00-24-01F6/16-01 do umowy o dofinansowanie planowana całkowita wartość projektu wynosi 54 817 889,62 zł, a uzyskane dofinansowanie 37 217 072,67 zł.
   

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa.
   

Jednostka realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 908 (DW908) o długości 1,85 km i przebudowa istniejącego odcinka na długości 4,78 km. Roboty budowlane obejmują pełną infrastrukturę podziemną i naziemną w zakresie wykonywanych branż budowlanych. Inwestycja ma na celu stworzenie sprawnego, płynnego i bezpiecznego połączenia sieci dróg krajowych i wojewódzkich, w tym połączenia tych dróg z planowaną do budowy autostradą A 1. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności głównych szlaków drogowych województwa.


pdf drukuj
do góry strony