Aktualności

W WALCE ZE SMOGIEM POMOŻE DRON

10.01.2024

Dzisiaj na placu Biegańskiego został zaprezentowany eko dron, na zakup którego Miasto pozyskało 105 tys. zł z wojewódzkich środków w ramach konkursu "Inicjatywa Antysmogowa". Bada skład dymu z kominów.

- Jako samorząd - głównie poprzez dopłaty - staramy się pomagać tym mieszkańcom, którzy chcą wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Z kolei do tych, którzy nie chcą tego robić i palą odpadami lub paliwem niskiej jakości, wysyłamy jasny sygnał i ostrzegamy, że zyskali przeciwnika w postaci drona obsługiwanego przez Straż Miejską. Bedzie on zaglądał do kominów i analizował, czym ogrzewamy domy w Częstochowie. Tych, którzy z premedytacją zatruwają sąsiadów, będzie ujawniał, co zakończy się karami. Mam nadzieję, że sama zapowiedź kontroli dronem przyczyni się do znaczącej poprawy jakości powietrza, którym oddychamy - mówił przed prezentacją prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Obok dotacji na zakup drona antysmogowego, wyposażonego w kamery oraz systemy teledetekcyjne, w ubiegłym roku Miasto otrzymało 50 tys. zł na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych dotyczących kompleksowego badania próbek popiołu.

- Nasze działania obejmowały kontrolę rodzaju urządzenia grzewczego oraz rodzaj stosowanego paliwa. Podczas ubiegłorocznych akcji pobrane zostało 66 próbek popiołu, które następnie zostały poddane szczegółowej analizie laboratoryjnej, co pozwoliło na zidentyfikowanie spalanego materiału. W 44 przypadkach stwierdzono, że doszło do termicznego przekształcania materiałów bądź substancji niedozwolonych. Skutkiem będą kary dla trucicieli - tłumaczył Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Skutecznym wsparciem działań antysmogowych będzie praca drona wyposażonego w kamerę i systemy teledetekcyjne oraz głowicę pomiarową badającą skład dymu z kominów. Kompaktowa stacja pomiarowa pozwala na zdalny i stały monitoring poziomu pyłu i smogu w powietrzu w danej okolicy. Urząd Miasta podjął współpracę z jednostką Straży Miejskiej w Częstochowie, w ramach której dwóch pracowników SM zostało przeszkolonych z obsługi i pilotażu drona w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich uprawnień dla pilotów.

Użycie drona to duże ułatwienie w pracy służb przy kontrolach palenisk. Umożliwia precyzyjne zlokalizowanie źródła emitującego do atmosfery szkodliwe substancje i określenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. W łatwy sposób wskaże, gdzie dochodzi do spalania odpadów, poprzez analizę substancji pobranych z komina.

Fot. Artur Kucharski / SM i Wojciech Sowula / UM

do góry strony