Aktualności

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW

01.07.2022

1 lipca upłynął ustawowy termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,  zawierającej dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach. Tych, którzy jeszcze deklaracji nie złożyli, zachęcamy do jak najszybszego nadrobienia tej zaległości.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należało zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

*   Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, uruchomionych przed 1 lipca 2021  r. należało złożyć do 30.06.2022 r. Jeżeli ktoś nie zrobił tego w terminie, należy zrobić to jak najszybciej już po 1 lipca.
*   Dla nowego źródła ciepła deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.


Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd (w przypadku mieszkańców bloków mieszkalnych podłączonych do miejskiej sieci i rozliczanych przez administratora np. spółdzielnię mieszkaniową nie ma oczywiście takiego obowiązku). 

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem. Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do złożenia w formie papierowej dostępne są poniżej.

Jak złożyć deklarację przez internet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij. Instrukcja składania deklaracji w formie elektronicznej w załączeniu poniżej.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez internet?
Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie:
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można też przesyłać bezpośrednio na adres: info-CEEB@gunb.gov.pl

do góry strony