Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 marca 2020
PRACE GEODEZYJNE. UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
[zdjęcie aktualności]

Wydział Geodezji i Kartografii informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Obsługa spraw obejmujących:
• zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej,
• zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonej pracy geodezyjnej lub prac kartograficznych,
• wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców (w związku z zawiadomieniem o wykonaniu  zgłoszonych prac),
• wniosek o koordynację i uzgodnienie dokumentacji projektowej
odbywa się z wykorzystaniem poczty tradycyjnej i komunikacji elektronicznej.

Każdą z powyższych spraw załatwić można:
• poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Częstochowy,
• z wykorzystaniem systemu ePUAP i profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego,
• z wykorzystaniem poczty elektronicznej i podpisu kwalifikowanego.

Poprzez pocztę elektroniczną lub platformę ePUAP wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac można przekazać operat techniczny będący wynikiem tych prac (nie dotyczy operatów technicznych z prac geodezyjnych wykonywanych do celów prawnych), przy czym każdy dokument będący składową takiego operatu powinien zostać opatrzony podpisem elektronicznym (podpisem kwalifikowanym).