Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

8 lutego 2019
GRA ANTYDYSKRYMINACYJNA - NA TROPIE UPRZEDZEŃ
[zdjęcie aktualności]

Kliknij, aby otworzyć pudełko z grą. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz, aby poprowadzić jej uczestniczki i uczestników przez śledztwo w celu rozwikłania pewnej zagadki. Jednak nie tylko wspólna, detektywistyczna praca jest tu do wykonania – grający dowiedzą się także bardzo dużo o sobie samych. Odkryją, jakie założenia i przekonania kryją się za ich wyborami, jakie wyobrażenia wpływają na ich sposób patrzenia na innych ludzi i myślenia o nich. Porozmawiają o tym, czym jest stereotyp, w jaki sposób działa w interakcjach między ludźmi. Zastanowią się, czy to pomaga, czy wiedzie na manowce…   

Niech nie przerażają grających ich własne przesądy i uprzedzenia, na które na pewno się natkną. Mamy je wszyscy – są bardzo ludzkie i z pewnością miały swoją rolę do odegrania w historii naszej cywilizacji. Chodzi jednak o to, abyśmy byli świadomi istnienia utartych kolein, po których błądzą nasze umysły w codziennym funkcjonowaniu wśród innych ludzi – w tej tak bardzo skomplikowanej, nieoczywistej i pełnej różnorodności wspólnej przestrzeni. 

Do wygrania jest nie tylko satysfakcja z rozwikłania zagadki – stawką jest lepszy społeczny świat, który ostatecznie jest w naszych rękach. Świat, w którym łatwiej, przyjemniej i bezpieczniej będzie żyć. Świat ludzi otwartych i ciekawych inności. Świat ludzi gotowych zmieniać, rewidować, korygować czy porzucać swoje opinie i przekonania, jeśli tylko te okazują się błędne, nieadekwatne, niesprawiedliwe lub krzywdzące innych. Albo po prostu będące przeszkodą do autentycznego spotkania z drugim człowiekiem. Z całą jego niezwykłością i złożonością. Ze wszystkim, co odróżnia go od nas, ale też wszystkim, dzięki czemu – mimo naszych odmienności – każda i każdy z nas wciąż należy do tego samego, ludzkiego gatunku.

Wejdźcie razem na trop uprzedzeń – niech powiedzie Was ku lepszej wiedzy o Was samych i zbliży do innych ludzi.   


Edukacja antydyskryminacyjna

W 2017 roku w częstochowskich szkołach rozpoczęła się realizacja projektu „Strefa Empatii”, którego celem jest propagowanie postaw sprzyjających tolerancji, umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi oraz zapobieganie szerzeniu się mowy nienawiści i przejawom bullyingu. W szkołach odbyły się szkolenia dla uczniów i uczennic, kadry pedagogicznej w zakresie posługiwania się językiem porozumienia oraz rozwiązywania konfliktów. Uczniowie i uczennice uczestniczący w kursie dla mediatorów i mediatorek rówieśniczych otrzymali certyfikaty z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Informacje:

W ramach projektu Strefa empatii w 2018 zorganizowano:

  • warsztaty andysyskryminacyjne dla kadry pedagogicznej z Częstochowskich placówek oświatowych;
  • warsztaty antydyskryminacyje dla młodzieży;
  • 10 grudnia odbędą się miejskie obchody Dnia Prawa Człowieka (konkursy dla dzieci i młodzieży: filmowy „Jesteśmy różni – jesteśmy równi” oraz konkurs wiedzy o prawach człowieka, warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży)
  • 17 grudnia – odbęda się warsztaty z języka porozumienia dla kadry pedagogicznej;
  • W 2019 w ramach konkursu zadań realizowanego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zadaniem zleconym ngo będzie prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej.