Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 czerwca 2017
PRZY LEGIONÓW ROWEREM ŁATWIEJ
[zdjęcie aktualności]

Rowerzyści mogą już korzystać z nowego fragmentu drogi rowerowej przy ul. Legionów, który powstał kosztem blisko 1,2 mln zł.

Na odcinku ul. Legionów od ul. Złotej do ronda Havla powstał odcinek drogi rowerowej. Droga ta ma szerokość 2 metrów (do 3 m w rejonie skrzyżowań z innymi drogami). Ścieżka ma nawierzchnię bitumiczną i przylega do chodników dla pieszych.

W ramach inwestycji – oprócz budowy drogi rowerowej w obrębie pasa drogowego ul. Legionów - przebudowano ciągi piesze, zjazdy i peron komunikacji miejskiej. W rejonie przystanków autobusowych ścieżka została poprowadzona za peronem autobusowym, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa.

Realizacja tego odcinka to element działań miasta, mających na celu – obok tworzenia dróg dla rowerów przy okazji budowy nowych dróg lub przebudowy układu komunikacyjnego - uzupełnianie brakującej infrastruktury rowerowej, tam gdzie jest to możliwe i zasadne. Ulica Legionów to jedna z tras wyprowadzających na Jurę.

W ciągu ostatnich lat – od końca 2010 r. Częstochowa zwiększyła długość dróg rowerowych w mieście ponad dwukrotnie – z 33 do ponad 70 km (po zakończeniu rozbudowy fragmentu DW 908 w granicach miasta ich długość będzie wynosić ponad 74 km).