Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

29 września 2020
ZASADY ZLECANIA TESTÓW NA KORONAWIRUSA
[zdjęcie aktualności]
We wrześniu zmieniły się zasady zlecania testów na koronawirusa. Teraz to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) może zlecić taki test ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Procedury są różne w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się pacjent. 
 
Ministerstwo Zdrowia publikuje sześć schematów, które opisują różne sytuacje, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Specjalnie przygotowane algorytmy pokazują ścieżki postępowania z pacjentem zarówno w przychodni jak i w szpitalach. 
 
Schematy dotyczą sytuacji, gdy pacjent jest samodzielny i niesamodzielny oraz gdy ma objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub gdy te objawy nie wystąpią wszystkie naraz, ale pacjent ma infekcję. 
 
Pacjent jest samodzielny i ma objawy
 
Jak wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza POZ dla pacjenta samodzielnego, który ma cztery objawy charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku? 
 
   Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent samodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku   
 
Pacjent kontaktuje się z POZ, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady. W przypadku dzieci do 2 r.ż. porada ma zawsze formę osobistą.  
 
Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe, tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia tj, stwierdzone i udokumentowane kliniczne cztery objawy:  
temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza 
kaszel 
duszność 
utrata węchu lub smaku. 
 
Jeśli pacjent ma takie objawy, wtedy lekarz POZ zleca test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Przekazuje też pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru, w których można wykonać badanie oraz  o konieczności unikania transportu publicznego. 
 
Lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2.  
 
Jeśli umożliwia to stan pacjenta, wtedy samodzielnie, samochodem udaje się on do punktu drive thru, by wykonać badanie. Lista punktów dostępna jest na stronie
Przypominamy, że na parkingu przy Miejskim Szpitalu Zespolonym, przy ul. Mickiewicza działa punkt „drive thru”, wykonujący badania w kierunku wykrycia SARS-CoV-2, prowadzony przez GYNCENTRUM Sp. z o. o.
 
Pacjent udając się do punktu drive thru, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL. Na miejscu nie wysiada się z auta. Wymaz z nosogardzieli jest pobierany przez otwarte okno samochodu. Test jest bezpłatny. 
 
Pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID. Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu.  Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  
 
Jeśli wynik jest pozytywny, lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego (w Częstochowie taki oddział znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK). Lekarz POZ przekazuje także informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o fakcie skierowania pacjenta z potwierdzonym COVID-19.  
 
W szpitalu podejmowane są decyzje o: 
  1. przyjęciu do szpitala 
  2. rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych) 
  3. rozpoczęciu izolacji domowej.  
 
Pacjent nie jest samodzielny
 
Nieco inaczej wygląda zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez lekarza POZ u pacjenta niesamodzielnego, który spełnia kryteria zlecenia testu podczas teleporady, czyli ma takie objawy: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku. 
 
   Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ – pacjent niesamodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku   
 
Gdy pacjent samodzielnie nie może udać się do drive thru, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) i przekazuje informacje o konieczności wykonania testu. WSSE wystawia zlecenie testu i wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”.  
Później lekarz POZ zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2.  
 
Informacja o wyniku testu jest widoczna dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.  
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje lekarza POZ o wyniku badania. Lekarz rodzinny informuje pacjenta o wyniku dodatnim i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego. Tam zapada decyzja o: 
  1. przyjęciu do szpitala 
  2. rozpoczęciu izolacji w izolatorium 
  3. rozpoczęciu izolacji domowej.  
 
Pacjent samodzielny, który nie ma pełnych objawów
 
Gdy do lekarza POZ zgłosi się pacjent samodzielny z objawami infekcji, ale lekarz nie stwierdzi objawów kwalifikujących do skierowania na badanie w kierunku SARS-COV-2, wtedy umawia następną teleporadę w ciągu 3-5 dni od pierwszej wizyty. 
 
 Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent samodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku) 
 
Jeśli podczas drugiej teleporady lekarz POZ nie stwierdzi objawów spełniających kryteria skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2, może umówić wizytę osobistą w POZ.  
Podczas wizyty, po zbadaniu pacjenta, lekarz może (jeśli uzna to za konieczne) zlecić wykonanie badania w kierunku SARS-CoV-2. 
 
Pacjent niesamodzielny, który nie ma pełnych objawów
 
W przypadku stwierdzenia wystąpienia objawów kwalifikujących do zlecenia badania w kierunku SARS-COV-2 podczas drugiej teleporady lub wizyty domowej, lekarz POZ kontaktuje się telefonicznie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która wystawia zlecenie testu w systemie EWP oraz wysyła do pacjenta karetkę „wymazówkę”. Jeśli wynik jest dodatni, lekarz POZ informuje o tym pacjenta, a także o konieczności udania się do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego, gdzie podejmowana jest decyzja o przyjęciu do szpitala, rozpoczęciu izolacji w izolatorium albo o izolacji domowej.
 
Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent niesamodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku)
 
Co dzieje się, gdy pacjent dowie się w domu, że ma pozytywny wynik testu
 
Lekarz POZ informuje pacjenta o wyniku dodatnim i kieruje go do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.  
 
Pacjent, jeśli jest samodzielny, udaje się do szpitala własnym środkiem transportu - w maseczce, unikając kontaktu z innymi osobami. Tam, w wyznaczonym przez szpital punkcie triage (np. namiocie, wydzielonej izbie przyjęć), niezwłocznie przekazuje informacje o wyniku badania w kierunku SARS-COV-2.  
 
Personel medyczny szpitala kieruje pacjenta do odseparowanego miejsca, w którym pacjent czeka na badanie lekarskie. Lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału, przekazaniu do innego szpitala lub skierowaniu na izolację. W przypadku skierowania na izolację lekarz decyduje o formie izolacji (izolacja domowa lub w izolatorium).  
 
Jeśli pacjent zostanie skierowany do izolatorium, pozostaje pod opieką lekarza szpitala.  
Pacjent, który został skierowany do odbycia izolacji domowej,  pozostaje pod opieką lekarza POZ. Lekarz POZ dzwoni wówczas do pacjenta w 8-10 dobie, aby uzyskać informacje o stanie jego zdrowia. Pacjent, u którego nie wystąpiły objawy, zostaje automatycznie zwolniony z izolacji po 10 dniach od wykonania testu.  
 
Gdy u pacjenta wystąpiły objawy, które w ocenie lekarza kwalifikują go do wydłużenia czasu izolacji, lekarz POZ określa dzień zakończenia izolacji lub termin ponownej teleporady.  
 
Gdyby wystąpiły objawy wskazujące na zagrożenie zdrowia lub życia, należy wezwać zespół ratownictwa medycznego i koniecznie poinformować dyspozytora medycznego o tym, że chory przebywa w izolacji domowej. 
 
Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent samodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ:
Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent samodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ
Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent niesamodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ
Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent niesamodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ
 
Ważne zasady związane ze zlecaniem badań przez lekarzy POZ
  • W przypadku ciężkiego przebiegu choroby pacjenci powinni być testowani w warunkach szpitalnych. 
  • Zlecenie testu po teleporadzie jest możliwe tylko pod warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – tj. stwierdzone i udokumentowane kliniczne cztery objawy tej choroby: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku.  
  • Lekarz POZ informuje szpital z oddziałem zakaźnym o pacjencie z potwierdzonym COVID-19, który zostanie przekazany lub przyjedzie własnym transportem do szpitala. 
 
W załączniku - zasady zlecenia testów dla pacjentów.
 
Z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa Zdrowia
Pliki do pobrania: