Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 kwietnia 2020
URZĄD MIASTA – WIĘCEJ SPRAW OSOBIŚCIE W PUNKCIE KANCELARYJNYM
[zdjęcie aktualności]

Od 20 kwietnia w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy załatwiane są także – po uprzednim telefonicznym umówieniu - sprawy związane z rejestracją nowych i sprowadzanych z zagranicy pojazdów. W Urzędzie nadal obowiązują ograniczenia w obsłudze interesantów z powodu epidemii.

Dotychczas punkt kancelaryjny, działający przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona, nie obsługiwał zakresu spraw związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. W tym zakresie prawidłowo wypełnione wnioski można było składać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl.

Oczywiście w związku z ciągłym zagrożeniem koronawirusem, nadal preferowane jest przekazywanie korespondencji do Urzędu Miasta drogą elektroniczną lub pocztową. Jednak w ramach ułatwień dla interesantów i sukcesywnego usprawniania pracy Urzędu, mimo trwającej epidemii, rozszerzony został zakres działania wspomnianego punktu kancelaryjnego. Możliwe jest w nim składanie wniosków oraz odbiór dokumentów w tradycyjny „papierowy” sposób.

Obecnie w tym punkcie udostępniono załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów – jednak tylko nowych i sprowadzanych z zagranicy, a także kwestii związanych z prawami jazdy kierowców zawodowych. W punkcie nadal odbierać można także dowody osobiste, ale wniosek o dowód ciągle trzeba składać drogą elektroniczną. Każdorazowo obowiązkowo trzeba wcześniej telefonicznie umówić się na konkretny dzień i godzinę z właściwym wydziałem. W przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawami jazdy i dowodami osobistymi jest to Wydział Spraw Obywatelskich. W tym zakresie punkt kancelaryjny działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15 (w pozostałym zakresie bedzie działał w tych wydłużonych godzinach od środy 22 kwietnia).

Poza tym punkt służy przede wszystkim do składania dokumentów lub wszczynania spraw, których nie można dostarczyć lub rozpatrzyć w innej formie. Zalecamy jednak telefoniczny kontakt z właściwym wydziałem, referatem lub biurem UM przed przyjściem do punktu w celu złożenia dokumentacji.
Również wszystkie osoby mające sprawy urzędowe będące w toku proszone są - tak jak do tej pory - o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę.

Przypominamy, że poza punktem kancelaryjnym przyjmującym dokumenty, w sytuacjach wyjątkowych dla interesantów dostępne są wydzielone punkty informacyjno-konsultacyjne w holach wejściowych budynków przy ul. Śląskiej i Waszyngtona. Może w nich przebywać tylko osoba załatwiająca daną sprawę po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem UM. Kontakt odbywa się przy wydzielonym stanowisku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha bezpośrednią obsługą mieszkanek i mieszkańców zajmuje się referat zgonów. Jest to związane z koniecznością osobistego odbioru aktu zgonu osoby zmarłej przez przedstawiciela najbliższej rodziny.

Przypominamy także, że urzędowe opłaty należy obecnie wnosić przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

O kolejnych zmianach w pracy Urzędu Miasta i ewentualnym rozszerzeniu zakresu obsługi interesantów, będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji i zmniejszania stanu zagrożenia koronawirusem. Za wszelkie niedogodności spowodowane stanem epidemii – przepraszamy.