Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

31 marca 2020
PRZYPOMINAMY ZASADY OBSŁUGI W URZĘDZIE MIASTA
[zdjęcie aktualności]

Wprowadzone przez Rząd RP od 1 kwietnia obostrzenia związane z epidemią nie zmieniają obowiązujących w okresie zagrożenia koronawirusem zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy. Załatwianie spraw opiera się na komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub pocztowej. Osoby, które – w sytuacjach wyjątkowych - chcą skorzystać z punktu kancelaryjnego lub punktów informacyjnych, powinny wcześniej skonsultować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z właściwym wydziałem UM.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, obecnie zdecydowanie preferowane jest przekazywanie korespondencji do Urzędu Miasta poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl lub SEKAP, ewentualnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Składanie korespondencji papierowej jest możliwe – w szczególnie uzasadnionych przypadkach - poprzez specjalnie przygotowany punkt kancelaryjny działający przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona 5, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14.

Do przypadków szczególnych nie należą jednak np. wnioskio wydanie dowodu osobistego bądź dokumenty związane z wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją pojazdów. W tym zakresie prawidłowo wypełnione wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl. Również jeżeli chodzi o sprawy związane z aktami stanu cywilnego lub administracją geodezyjną i kartograficzną, punkt kancelaryjny nie jest miejscem pierwszego kontaktu z urzędem.
O sposobie załatwiania tych spraw należy wcześniej zasięgnąć informacji telefonicznie lub mailowo w Urzędzie Stanu Cywilnego (tel. 34 3707 485/488) lub Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta (tel. 34 3707 832/ 833).

Punkt kancelaryjny służy przede wszystkim do złożenia dokumentów lub wszczęcia spraw, których nie można dostarczyć lub rozpatrzyć w innym trybie.

Dlatego generalnie polecamy telefoniczny kontakt z właściwym wydziałem, referatem lub biurem UM przed przyjściem do punktu kancelaryjnego. Również wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe będące już w toku proszone są - tak jak do tej pory - o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę.

W sytuacjach wyjątkowych dla interesantów dostępne są wydzielone punkty informacyjne w holach wejściowych budynków przy ul. Śląskiej i Waszyngtona. Może w nich przebywać tylko jedna osoba po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę. Kontakt odbywa się przy wydzielonym stanowisku z zachowaniem zalecanych obecnie zasad bezpieczeństwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha bezpośrednią obsługą mieszkanek i mieszkańców zajmuje się tylko referat zgonów. Jest to związane z koniecznością osobistego odbioru aktu zgonu osoby zmarłej przez przedstawiciela najbliższej rodziny.

Przypominamy, że urzędowe opłaty należy obecnie wnosić przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

W sytuacjach kryzysowych, związanych z obecna sytuacją, możliwy jest kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM pod numerem telefonu: 34 370 78 70.

W trybie całodobowym działa Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kontakt telefoniczny do Centrum: 34 3785 101, 34 3785 102 lub poprzez e-mail:
pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem epidemii, związane z ograniczeniami wprowadzanymi sukcesywnie przez władze państwowe w celu ograniczenia zagrożenia koronawirusem.