Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 marca 2019
Z NOWĄ PRACĄ W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – STAŻE ZAWODOWE
[zdjęcie aktualności]

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych organizacją stażów zawodowych w ramach projektu "Z nową pracą w lepszą przyszłość". Współfinansowany przez Unię Europejską projekt realizuje Fundacja Dla Rozwoju.

Pracodawcy mogą ubiegać się o organizację min. 3 miesięcznego stażu zawodowego dla uczestników projektu. Zainteresowani nie ponoszą kosztów organizacji stażu, stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej staż.

Każdy z pracodawców otrzyma środki finansowe na refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego z tytułu sprawowania opieki.

Z uwagi na konieczność osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej stażów finansowanych przez Unię Europejską, od pracodawcy wymagana jest deklaracja zatrudnienia stażysty po okresie stażu tj. w oparciu o jedną z trzech możliwości:

1) umowę o pracę na okres min. 3 miesięcy i przynajmniej na 1/2 etatu;

2) umowę cywilnoprawną na min. 3 miesiące (min. wartość umowy - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);

3) umowę o dzieło - wartość umowy min. trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z biurem projektu:

Fundacja Dla Rozwoju

al. Kościuszki 13, 42-202 Częstochowa

znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

tel. 787-682-912

Projekt "Z nową pracą w lepszą przyszłość" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.