Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

POSADŹMY DRZEWO W CZĘSTOCHOWIE - JESIENIĄ

„Posadźmy drzewo w Częstochowie” to akcja zainaugurowana wiosną, zachęcająca częstochowian do zasadzenia własnego drzewka w mieście. Była odpowiedzią na masowe wycinki drzew na działkach prywatnych, na które pozwoliła liberalizacja ustawy o ochronie przyrody. Teraz pora na jesienną edycję tej akcji.

W marcu akcja rozpoczęła się posadzeniem przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz miejskich radnych drzewek przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z aleją Armii Krajowej. Magistrat udostępnił równocześnie mieszkańcom oraz organizacjom wyrażającym chęć sadzenia drzew na terenie Częstochowy, wybrane i odpowiednio przygotowane miejsca.

W przyszłości mogą one przekształcić się w miejskie zieleńce czy skwery, a nasadzenia drzew wykonane przez mieszkańców mają stanowić początek tworzenia w tym miejscu większych obszarów zielonych.

Wiosną w ramach akcji częstochowianie posadzili około 100 sztuk drzew różnych gatunków w tym m.in. sosny, lipy, jarząby, dęby, klony, graby - w miejscach wskazanych przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (głównie na terenie pomiędzy ul. Sojczyńskiego-Warszyca a aleją Marszałkowską). Nowe drzewa były pielęgnowane na zlecenie Urzędu Miasta i obecnie prawie wszystkie są w dobrej kondycji.

Obecnie nadszedł odpowiedni moment na jesienne nasadzenia. Wydział Ochrony Środowiska wyznaczył i przygotował miejsca do nich w jedenastu lokalizacjach.

- Zapraszam wszystkich do włączenia się do kolejnej akcji sadzenia drzewek w Częstochowie, tym bardziej, że oprócz wiosennych wycinek, niemałe szkody w zieleni miejskiej wyrządził w tym roku także nagły powrót zimy oraz burze i wichury – zachęca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Jest więc co uzupełniać, a sadzić drzewa można aż do połowy listopada.

Poniżej informacja dotycząca organizacyjnych szczegółów uczestnictwa w akcji, wraz z wykazem terenów, gatunków i zasadami sadzenia drzewek. W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Referatu Przyrody i Utrzymania Zieleni Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM pod nr telefonu: 34 3707 418 i 34 3707 419.


POSADŹMY DRZEWO – SZCZEGÓŁY AKCJI

Wykaz terenów do obsadzenia

Mniejsze powierzchnie do obsadzenia w celu zwiększenia terenów zieleni wśród zabudowy mieszkaniowej:

1.      ul. Czecha 25 – dz. nr 212/33 obr. 24

2.      aleja Marszałkowska – dz. nr 190/3 (przy ul. Jankowskiego)

3.      aleja Wojska Polskiego (za ekranami, przy Miejskim Przedszkolu nr 8) dz. nr 69/4 obr. 373

4.      ul. Botaniczna 23 (w otoczeniu stołu do tenisa stołowego) dz. nr 166/14 obr. 313

5.      ul. Bardowskiego (w otoczeniu placu zabaw) dz. nr 1/41 obr. 279

Większe powierzchnie do obsadzenia:

1.      ul. Limanowskiego 152 – dz. nr 70/9 obr. 345

2.      bulwary nad Wartą (w okolicy pomnika Chrystusa) dz. nr 162 obr. 22

3.      ul. Kukuczki przy Lesie Aniołowskim (w otoczeniu parku dla psów) dz. nr 162 obr. 22

4.      ul. Kukuczki (w otoczeniu rozdzielni gazu) dz. nr 160/2 obr. 22

5.      teren pomiędzy aleją Wojska Polskiego (Plac Katyński) a Galeria Jurajską - dz. nr 51/15 obr. 189

6.      ul. Sojczyńskiego-Warszyca – dz. nr: 166/16, 165/20, 163/19, 162/3, 244/1 obręb 24.


Tereny miejskie do nasadzeń zostały wskazane na załączonych mapkach, można je też łatwo zlokalizować w miejskim geoportalu na stronie e.czestochowa.pl.

Wyznaczanie miejsc do sadzenia drzew

Miejsca do posadzenia drzewa są każdorazowo wyznaczane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dlatego też o zamiarze przystąpienia do akcji prosimy informować wydział telefonicznie pod numerem tel. 34 3707 419 lub 34 3707 418 lub elektronicznie na adres: osr@czestochowa.um.gov.pl,aby umożliwić oznaczenie miejsca nasadzeń w terenie.

Drzewa powinny być posadzone w miejscach wskazanych za pomocą znaczników (tabliczki szkółkarskie) z nazwą gatunku drzewa przewidzianego do posadzenia w danym miejscu.

Wykaz gatunków drzew liściastych i iglastych zawiera wykaz poniżej.

Informujemy mieszkańców, że termin sadzenia drzewek w okresie wiosennym upływa ok.15 kwietnia, natomiast termin jesiennego sadzenia drzew będzie trwał do ok. 15 listopada.

Nie dopuszcza się przenoszenia i sadzenia samosiewów wykopanych na naturalnych stanowiskach (lasy, pola porośnięte samosiewami), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone drzewko nie przyjmie się na nowym terenie.

Gatunki drzew zaplanowane do posadzenia

Gatunek          Oznaczenie w terenie

Drzewa liściaste

1.         Jarząb           J.       
2.         Klon             K.      
3.         Dąb              D.      
4.         Lipa              L.      
5.         Jesion          Je.      
6.         Grab             G.       

Drzewa iglaste

1.         Sosna           S.       
2.         Modrzew     M.

 

Sadzonki powinny spełniać wymogi stawiane drzewom sadzonym na terenach zieleni miejskiej, czyli:
- dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia na wysokości 100 cm min. 8 cm i wysokość 220-250 cm; sadzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Sadzonki powinny posiadać koronę złożoną przynajmniej
z 5 pędów.
- dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi - jak dla drzew liściastych).

Zasady sadzenia drzew

Dołki dla sadzonych drzew będą już przygotowane dla sadzących, to jest wykopane i wypełnione żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią.

Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości, to jest by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają. Istotne jest również, aby dołek był o ok. 20 cm szerszy od bryły korzeniowej drzewka (jeśli taki nie jest - należy go powiększyć).

Ziemię wsypaną wokół drzewka ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę.

Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenia - te czynności wykonają już służby miejskie. Dalszą pielęgnacją nasadzeń również będą zajmowały się służby miejskie.

Lista przykładowych punktów sprzedaży zlokalizowanych w Częstochowie i okolicach,
w których można kupić drzewa do nasadzeń:

- Szkółka Drzew i Krzewów Kulas
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy aleja Jana Pawła II 2
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy ul. św. Rocha 219B

- Centrum Ogrodnicze „Garten”
Częstochowa, ul. Sosabowskiego 20a

- Centrum Ogrodnicze Dawid
Jaskrów, ul. Częstochowska 233

- Tomżyński Szkółka Roślin
Częstochowa, ul. Leśna 28

- EKOBRASS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Marek Kapusta, Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa 34

- Gospodarstwo Szkółkarskie „Wróblewscy”
Zenona Wróblewska, Borowno Kolonia, ul. Częstochowska 8.