Aktualności

ŻEGNAMY MIECZYSŁAWA HREHOROWA

23.09.2022

W wieku 98 lat zmarł Mieczysław Hrehorów, idealista i społecznik związany przez lata z częstochowskim sportem – najpierw z „Budowlanymi”, później z AZS-em. Był inicjatorem i duszą organizowanych imprez sportowych.

Zasłużony działacz w dziedzinie kultury fizycznej

Został uhonorowany około setką różnego rodzaju odznaczeń i nagród. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Krzyż "Niezłomni Tobie Ojczyzno", a w 2014 roku medal Merentibus z rąk Prezydenta Częstochowy. Był m.in. honorowym członkiem Akademickiego Związku Sportowego, honorowym prezesem Organizacji Środowiskowej AZS w Częstochowie, honorowym prezesem Częstochowskiego Związku TKKF, honorowym członkiem Śląskiego TKKF, zasłużonym członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, zasłużonym działaczem Federacji Sportowej „Budowlani”.
Pochodził z patriotycznej rodziny. Jego ojciec był oficerem, jednym z obrońców Lwowa. Urodził się w Złoczowie na Kresach. W dzieciństwie mieszkał jeszcze we Lwowie i Tarnopolu. Był świadkiem trzech okupacji. Do Częstochowy przeprowadził się zaraz po II wojnie światowej, razem z kilkoma rodzinami przesiedleńców ze Lwowa.

Będąc jeszcze we Lwowie działał w harcerstwie i – jak sam przyznawał w jednej z rozmów – tam zaszczepiono w nim ducha sportu.

Wojnę wspominał jako czas pełen strachu, wywózek, bombardowań i znojnej pracy przy budowie torów do Tarnopola. Pamiętał ataki Niemców i Sowietów oraz to jak, dzięki grze w siatkówkę został wypuszczony z aresztu NKWD.

Sportowe życie Mieczysława Hrehorowa zaczęło się od towarzystwa Spartak i gry w piłkę nożną oraz siatkówkę. Po przyjeździe do Częstochowy zamieszkał z mamą w Domu Księcia. W sąsiedztwie budynku było boisko i wojskowy basen – tam miał okazję kontynuować sportową pasję.

Końcem 1945 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej. Tam przyczynił się do powołania przy uczelni Akademickiego Związku Sportowego, w którym najpierw był wiceprezesem, a w latach 1948-50 prezesem. Doprowadził również do powstania Związkowego Klubu Sportowego "Budowlani" (obecnie CKS Budowlani), współorganizował Harcerski Klub Sportowy "Żubr", którego był wiceprezesem. Później mocno był związany z częstochowskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu.

Hrehorów był aktywnym człowiekiem – nie tylko uprawiał sport, ale też społecznie pracował na jego rzecz, zarówno prowadząc zajęcia instruktorskie, jak i tworząc bazę sportową. Przez wiele lat działał w klubie Budowlani, ale później serce oddał AZS-owi. Był świadkiem jego największych sukcesów, które doceniał i z których był dumny.do góry strony