Aktualności

ZAZIELENIĆ PRZESTRZEŃ PRZY SZKOŁACH

03.04.2024

Takiego zadania podjęło się Centrum Usług Komunalnych. Dzisiaj w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka została podpisana umowa na stworzenie zielonych aneksów przy czterech podstawówkach. Powstaną one w ramach programu "CzęstoZielona".

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego na elementy małej architektury i nasadzenia przy placówkach oświatowych oraz na terenie parku miejskiego w Częstochowie powstaną zielone patia w czterech lokalizacjach (wizualizacje w tej kolejności obok):
- Szkoła Podstawowa nr 48 przy ulicy Schillera,
- Szkoła Podstawowa nr 21 przy ulicy Sabinowskiej,
- Szkoła Podstawowa nr 36 przy ulicy Kasztanowej,
- Szkoła Podstawowa nr 39 przy ulicy Kopernika.

Zakres prac obejmuje m.in. dostawę i montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, przygotowanie gruntu pod nasadzenia, ściółkowanie nasadzeń korą i sadzenie roślin.

Wykonawcą prac jest firma „TEL-BRUK” Radosław Telenga, która na realizację zadania ma 2 miesiące.
Koszt wykonania zielonych przestrzeni to ponad 360 tys. zł.

do góry strony