Zastępcy

Jarosław Marszałek - Zastępca Prezydenta Miasta CzęstochowyJarosław Marszałek

Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, podyplomowych studiów z zarządzania; licencjonowanym zarządcą nieruchomości, jest uprawniony do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Był nauczycielem, nauczycielem akademickim, dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury przy Politechnice Częstochowskiej. Przez kilka lat był dyrektorem techniczno-eksploatacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Tysiącleciu, po połączeniu ze szpitalem na Parkitce pracował jako starszy specjalista ds inwestycji.

Ma żonę, dwójkę dzieci. Jego pasją jest sport, przede wszystkim żeglarstwo.

Jako Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Jarosław Marszałek nadzoruje pracę:

  • Wydziału Kultury i Sportu,
  • Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.Sekretariat
ul. Śląska 11/13, p. 101
tel. 34 370 73 01
E-mail: zastepcaprezydenta1@czestochowa.um.gov.pl


Piotr Grzybowski

Piotr Grzybowski

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: Integracja Europejska i Polityka Regionalna). Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2007-2013 jako pracownik Politechniki Częstochowskiej przygotował i wdrożył kilkanaście projektów służących zwiększeniu udziału pracodawców w kształceniu inżynierów.

Od 2011 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta Miasta Częstochowy ds. rozwoju regionalnego i polityki miejskiej. W tym czasie odpowiadał m.in. za przygotowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz działania zmierzające do objęcia trzech kolejnych obszarów inwestycyjnych w mieście statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W 2014 roku Prezydent Miasta Częstochowy powierzył mu funkcję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, a w 2019 został jednocześnie p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Jego działania przyczyniły się do pozyskania przez Miasto Częstochowę w ostatnich latach setek milionów złotych unijnego dofinansowania na kluczowe miejskie inwestycje – w tym komunikacyjne i drogowe, ale także m.in. na kolejne edycje projektów wsparcia szkolnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej, jak „Zawodowa współpraca” czy „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci”.
 
Za swoje działania na rzecz rozwoju europejskich instrumentów finansowych dla miast został w 2020 roku wyróżniony przez Związek Miast Polskich honorowym medalem.
Jest Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Na stanowisko zastępcy prezydenta Częstochowy został powołany 23 września 2020 r. 
 
W Urzędzie Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski nadzoruje pracę Wydziałów: 
- Funduszy Europejskich i Rozwoju; 
- Inwestycji i Zamówień Publicznych; 
- Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; 
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
- Wydział Inżynierii Miejskiej i Kontroli. 
 
Nadzór dotyczy także realizacji zadań jednostek i spółek miejskich, działających w obszarach drogownictwa, komunikacji i gospodarki komunalnej (MZD, MPK, CzPK, CUK, Oczyszczalnia Ścieków "Warta"). 
 
Sekretariat
ul. Śląska 11/13, p. 101
tel. 34 370 73 01
E-mail: zastepcaprezydenta2@czestochowa.um.gov.plRyszard Stefaniak - Zastępca Prezydenta Misata CzęstochowyRyszard Stefaniak

Jest absolwentem pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz historii (na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach); jest również doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie: historia. Od 1988 roku pracował jako nauczyciel, od 1997 do 1999 roku był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16, a od 1999 do 2011 – dyrektorem Gimnazjum nr 16. Laureat nagród m.in. częstochowskiego i śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Od 2011 roku pełnił funkcję naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Jest autorem licznych publikacji, także książkowych dotyczących m.in. historii harcerstwa, Józefa Piłsudskiego oraz Jasnej Góry.

Jako Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Stefaniak nadzoruje pracę:

  • Wydziału Polityki Społecznej
  • Wydziału Spraw Obywatelskich
  • Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych
  • Wydział Edukacji
  • Wydział Zdrowia

Sekretariat
ul. Śląska 11/13, p. 134
tel. 34 370 73 36
E-mail: zastepcaprezydenta3@czestochowa.um.gov.pl


Bartłomiej Sabat - Zastępca Prezydenta Miasta CzęstochowyBartłomiej Sabat

Został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta 12 listopada 2019 r.

Bartłomiej Sabat to wieloletni samorządowiec, radny dwóch kadencji Rady Miasta Częstochowy. Pełnił w tym czasie m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Ma także duże doświadczenie w zarządzaniu jednostkami budżetowymi. Przez 7 lat był zastępcą dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a przez 5 lat pracował na stanowisku wiceprezesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz menedżerskich studiów podyplomowych MBA. Ojciec dwóch córek.

Jako Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Bartłomiej Sabat nadzoruje pracę wydziałów:

  • Administracji Architektoniczno-Budowlanej
  • Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Częstochowy
  • Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej

Sekretariat:
ul. Śląska 11/13, pokój 134
tel. 34 370 73 35
e-mail: zastepcaprezydenta4@czestochowa.um.gov.pl

pdf drukuj
do góry strony