Zarządzenie nr 2351.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa

Zarządzenie nr 2351.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa i części nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy Alei Wojska Polskiego (zmiana w wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych w części do dzierżawy i części nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1768.2021 z dnia 10 września 2021 r.).


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 7 września 2022 r. do dnia 28 września 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

 

pdf drukuj newsletter
do góry strony