Zapopan

Zapopan leży w Stanie Jalisco. Wchodzi w skład obszaru miejskiego Guadalajary (1,9 mln mieszkańców), która jest drugim pod względem wielkości miastem Meksyku i stolicą gminy Jalisco. Guadalajara składa się z dwóch gmin: Guadalajara i Zapopan. Zapopan zamieszkuje 1.100.000 mieszkańców na powierzchni 900 kilometrów kwadratowych. Jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, kulturalnym i pielgrzymkowym.

I. Ośrodek pielgrzymkowy:

Bazylika w Zapopan mieści jeden z najbardziej czczonych w Meksyku obiektów religijnych: Matkę Boską z Zapopan, małą, ulepioną z masy kukurydzianej figurkę. Na początku pory deszczowej wizerunek Matki Boskiej z Zapopan, patronki Jalisco, jest niesiony podczas procesji do Guadalajary, przechodząc przez 130 parafii w całej metropolii. Następnie, 12 grudnia, wraca do Zapopan, czemu towarzyszą imponujące rzesze pielgrzymów – ponad milion osób.

II. Ośrodek gospodarczy:

Gmina znajduje się w strategicznym geograficznie punkcie kraju, posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę miejską, wykwalifikowaną siłę roboczą. Jeden na trzech mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą, pierwsze miejsce zajmują handel i usługi, drugie przemysł. Najważniejsze gałęzie przemysłu to: wysokie technologie, przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny, produkcja artykułów z tworzyw sztucznych, produkcja mebli, wydobycie minerałów metalicznych i niemetalicznych. Ważne miejsce zajmuje również rękodzieło oraz produkcja dewocjonaliów. Obecnie w Zapopan umiejscowiły się firmy krajowe i zagraniczne , które zajęły strategiczne lokalizacje w kilku Parkach Przemysłowych, między innymi: MTI, Telect, Kodak, Technicolor, Coca Cola, Panasonic i inne.

III. Ośrodek naukowy:

W Zapopan mają siedzibę najlepsze szkoły wyższe stanu Jalisco m.in. uniwersytety, wyższe uczelnie techniczne, college i instytuty kształcące wysoko wykwalifikowany personel dla potrzeb rodzimego przemysłu.

IV. Ośrodek kulturalny:

Liczne galerie, sale wystawiennicze, w mieście działa kilka grup folklorystycznych, grupa tańca jazzowego, Kwintet muzyki stylu Aliente, chóry, Zespół Miejski i Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna.

29 czerwca 2004 roku została podpisana umowa o współpracy partnerskiej między Częstochową a Zapopan.

Umowa przewiduje współpracę w dziedzinach: gospodarki, kultury, edukacji, turystyki.

pdf drukuj
do góry strony