Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Projekt  zakłada zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – 4 autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania. Główny cel projektu to zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez publiczny transport miejski. 

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 31.05.2023

Całkowita wartość projektu: 12 924 102,00 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 10 507 400,00 PLN

Dofinansowanie: 8 931 290,00 PLN


pdf drukuj newsletter
do góry strony