Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

Projekt  zakłada zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – 4 autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania. Główny cel projektu to zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez publiczny transport miejski. 

Okres realizacji projektu: 19.04.2023 – 15.11.2023

Całkowita wartość projektu: 12 924 102,00 PLN 

Wydatki kwalifikowane: 10 507 400,00 PLN

Dofinansowanie UE: 8 931 290,00 PLN

pdf drukuj
do góry strony