ZACHĘTY INWESTYCYJNE

Częstochowa uważana jest za atrakcyjną lokalizację dla inwestorów. Polityka władz samorządowych ukierunkowana jest na ułatwienie inwestorom i tworzenie przyjaznego klimaty dla przedsiębiorczości. Największe światowe koncerny zdecydowały się na budowę własnych fabryk od podstaw. Świadczy to o głębokim zaufaniu i przeświadczeniu, że Częstochowa to nie tylko atrakcyjne miejsce na budowę zakładów produkcyjnych, ale także region bogaty w wysoko kwalifikowaną kadrę pracowniczą.

O jego sile świadczyły między innymi: duża liczba studentów, wysoka dostępność transportowa, obecność instytucji otoczenia biznesu, znaczne możliwości inwestowania na terenach specjalnych stref ekonomicznych, rozwinięta infrastruktura społeczna oraz duża wydajność pracy i korzystna struktura gospodarki. Częstochowa oferuje firmom szereg zachęt inwestycyjnych:


POLSKA STREFA INWESTYCJI (PSI)

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, dokonano zmian w instrumencie wsparcia inwestorów - zwolnienia z podatku dochodowego. Nowelizacja umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 50% wartości planowanej inwestycji na terenie Częstochowy. Podstawą prawną funkcjonowania nowego programu jest ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. (i odpowiednie akty wykonawcze – m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji). Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy aż do końca 2026 roku. 

Miasto Częstochowa znajdują się w strefie oddziaływania prężnie funkcjonującej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wspierającej różnorodne aktywności inwestycyjne i wydaje w Częstochowie decyzje o wsparciu inwestorom chcącym skorzystać z ulgi w CIT.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która przyciągnęła bezpośrednie inwestycje o wartości około 34 mld PLN, tworząc 76 tys. nowych miejsc pracy oraz kolejne w otoczeniu strefy. Potwierdzeniem tych wyników jest 1 miejsce w Europie w rankingach stref ekonomiczych przeprowadzonych w 2015-2017 oraz 2019 roku przez fDi Business Financial Times. Ponadto w tym samym rankingu została wyróżniona jako druga najlepsza strefa na Świecie.

Więcej informacji o Katwickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Decyzja o ustanowieniu na obszarze miasta Częstochowy nowych terenów strefowych została przez organy władzy centralnej podjęta w 2014 r., przez ten okres minimalna wartość inwestycji w strefie na terenie miasta to 1,8 miliarda zł. To zaledwie minimalne dane zebrane na podstawie listów intencyjnych składanych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Więcej informacji o Polskiej Strefie Inwestycji


GRANTY RZĄDOWE

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030 („Program”) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 1 października 2019 r.).

Więcej informacji o grantach rządowych


PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY

Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny to zmodernizowane i nowocześnie zaaranżowane biura, magazyny i hale produkcyjne powstałe z myślą o stworzeniu przyjaznych warunków, wspomagających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Częstochowy. Park utworzono w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców dotyczące nowoczesnej infrastruktury technicznej oferowanej na atrakcyjnych warunkach.


Do użytku przedsiębiorców z regionu oddano dwie lokalizacje:

  • Budynek przy ul. Wały Dwernickiego 117/121
  • Budynek przy ul. Odlewników 43


Więcej informacji o parku przemysłowo - technologicznym


Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów - głównie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oddała do użytkowania nowe hale magazynowo-przemysłowe umożliwiając firmom ulokowanie się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Częstochowie 

Dwie hale, czterosegmentowa oraz dwusegmentowa o łącznej powierzchni 3,3 tys m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowane są przy ul. Ekonomicznej, bezpośrednio przy obwodnicy autostrady A1.

Najemcy obiektów mogą skorzystać z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu nowej inwestycji ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i uzyskać tym samym zwolnienie z podatku dochodowego poprzez odliczenie poniesionych kosztów inwestycyjnych, w tym czynszu najmu.


pdf drukuj
do góry strony