Aktualności

XV CZĘSTOCHOWSKIE DNI RODZINY

25.05.2023

Dzisiaj w Urzędzie Miasta prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zainaugurował Dni Rodziny, które potrwają przez najbliższy miesiąc.

- Staramy się zachęcić do aktywności całe rodziny. Chcemy, aby każda rodzina miała możliwość twórczego i rozwijającego ją spędzania czasu razem, poprzez korzystanie z oferty edukacyjnej, rekreacyjnej czy rozrywkowej - mówił podczas spotkania prezydent, który obecnym na sali mamom - z okazji zbliżającego się ich święta - rozdał róże.
Inaugurację urozmaicił muzyczny występ młodzieży z V LO im. A. Mickiewicza.

Tradycyjnie Dni Rodziny łączą trzy święta: Dzień Matki, Dziecka i Ojca. Program jest bogaty, dzięki współpracy wielu podmiotów, jakie postanowiły włączyć się tę inicjatywę Wydziału Polityki Społecznej.
Organizacja wydarzeń, głównie festynów, spiętych w jedną ofertę kierowaną do rodzin ma na celu wspieranie i umacnianie więzi międzypokoleniowych.

W programie imprezy znalazły się przede wszystkim różnego rodzaju pikniki organizowane na terenie szkół, przedszkoli czy dzielnic. Tak jak zwykle zaplanowano koncerty, warsztaty plastyczne, profilaktyczne i teatralne oraz zawody ruchowe i konkursy.

Organizatorzy wydarzenia: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy we współpracy z Biblioteką Publiczną, częstochowskimi szkołami i przedszkolami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, placówkami wsparcia dziennego, Muzeum Częstochowskim, Ośrodkiem Promocji Kultury "Gaude Mater", Filharmonią Częstochowską, Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, OKF „Iluzja” oraz podmiotami ekonomii społecznej.

Ulotka z harmonogramem

do góry strony