Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Gnaszyn

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska

Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Projekt „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów. Działanie  5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Projekt dotyczy zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie - Gnaszynie.

Celem projektu jest lepsze wyposażenie jednostki, zwiększenie jej mobilności oraz szybkości podejmowanych przez nią działań ratowniczo-gaśniczych. Docelowo zamierzeniem jest zabezpieczenie mieszkańców, ich majątku, zasobów przyrodniczych przed katastrofami, takimi jak powodzie i pożary oraz skutkami zmian klimatu.

Całkowita wartość projektu: 800.000,00 zł,

dofinansowanie:630.000,00 zł

wkład własny: 170.000,00 zł

pdf drukuj
do góry strony