Wyniki przetargów z dnia 4 listopada 2022 r. na zbycie nieruchomości gminy Częstochowa

  1. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału w nieruchomości,stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa: udział 1/4 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Bór 38, oznaczonej w obrębie 281 jako działki nr nr 49/5, 49/6, 49/7 i 49/8 o łącznej powierzchni 0,3125 ha;
  2. pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość niezabudowana, położona w Częstochowie w głębi ul. Leśnej, oznaczona w obrębie 419-Skorki jako działka nr 77/10 o powierzchni 0,2714 ha;
  3. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Warszawskiej, oznaczona w obrębie 53 jako działka nr 21/3 o łącznej powierzchni 0,0445 ha.

    Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 16 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r.

    Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej
pdf drukuj
do góry strony