Wyniki przetargów z dnia 28 kwietnia 2023 r.

1) pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa: sprzedaż udziału wynoszącego 3/18 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Długiej, oznaczonej w obrębie 374 jako działka nr 109 o powierzchni 0,2310 ha;

2) pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa: sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Częstochowie w okolicy skrzyżowania Alei Marszałkowskiej z ul. Kornela Makuszyńskiego, oznaczonych w obrębie 14 jako działki nr nr 38/4, 39/1, 36/1, 35/3 o powierzchni łącznej 0,1431 ha;

3) pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Krótkiej 5, oznaczonej w obrębie 108 jako działka nr 15/5 o powierzchni 0,3202 ha;

4) pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Krótkiej 6, oznaczonej w obrębie 74 jako działka nr 40/7 o powierzchni 0,1624 ha;

5) drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 40 i 40/42 A, oznaczonej w obrębie 150 jako działki nr nr 32/1, 32/4 o łącznej powierzchni 0,2842 ha.

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 9 maja 2023 r. do 16 maja 2023 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj
do góry strony