Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, Częstochowa: ul. mjra Waleriana Łukasińskiego, działka nr 60/2 w obrębie 309.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2366.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Częstochowa: ul. mjra Waleriana Łukasińskiego, działka nr 60/2 w obrębie 309.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 7 września 2022 r. do dnia 28 września 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj newsletter
do góry strony