Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, Częstochowa: ul. Jagiellońska, działka nr 1/2 w obrębie 297.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2365.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r., Częstochowa: ul. Jagiellońska, działka nr 1/2 w obrębie 297.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 7 września 2022 r. do dnia 28 września 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj newsletter
do góry strony