Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w głębi ul. Leśnej, działka nr 77/10 w obrębie 419-Skorki

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2319.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.

- Częstochowa, w głębi ul. Leśnej, działka nr 77/10 w obrębie 419-Skorki.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej


pdf drukuj newsletter
do góry strony