Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Krakowska 37, działka nr 13 w obrębie 187

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2322.2022 z dnia 25 lipca 2022 r., Częstochowa, ul. Krakowska 37, działka nr 13 w obrębie 187.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 4 sierpnia 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej


pdf drukuj newsletter
do góry strony