Budżet Obywatelski 2023

Czytaj więcej

Aktualności

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DLA PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW

18.03.2022

Częstochowskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie dla osób goszczących uchodźców. Wzór wniosków można ściągnąć z internetu, druki będą dostępne w CCŚ oraz punkcie informacyjnym przy ul. Śląskiej 3/5. Z uwagi na problemy interpretacyjne dotyczące zapisów rozporządzenia zalecamy jednak, aby wnioski składać po rozstrzygnięciu wątpliwości.

Wysokość pomocy finansowej to 40 zł na dzień na każdą przyjętą osobę. Pieniądze będą przekazywane „ z dołu” od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców, którzy wjeżdżali do Polski od 24 lutego i przybyli do miasta.
Wniosek ma obejmować czas, który faktycznie uchodźcy spędzili w domu rodziny, która zapewniła im zakwaterowanie i wyżywienie.

Częstochowskie Centrum Świadczeń stara się rozstrzygnąć obecnie wątpliwości czy możliwe będzie kilkukrotne złożenie wniosku za kolejne okresy goszczenia uchodźców, bo nie precyzuje tego ministerialne rozporządzenie. Problematyczną kwestią jest także m.in. formuła refundacji przy jednoczesnym zobowiązaniu miast/gmin do weryfikacji warunków goszczenia uchodźców.
Wiadomo, że świadczenie ma obejmować łącznie okres nie dłuższy niż 60 dni, chyba że wojewoda na wniosek goszczącego zgodzi się przedłużyć ten okres.

Wnioski można będzie składać w formie papierowej przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w godzinach pracy Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
- poniedziałek 7.30 - 15.30
- wtorek 7.30 - 16.00
- środa 7.30 - 15.30
- czwartek 7.30 – 15.30
- piątek 7.30 – 15.00
Drogą elektroniczną wnioski będzie można kierować poprzez profil zaufany (niezbędne może być zeskanowanie podpisanej kart lub kart przyjmowanych osób).

Z uwagi na zgłaszane wątpliwości i możliwość poprawek w przyjętej już regulacji, ze składaniem wniosków można się jeszcze wstrzymać, żeby nie było potrzeby ich późniejszego uzupełniania lub modyfikacji.     
 
Informacja na stronie Częstochowskiego Centrum Świadczeń o przyjmowaniu wniosków od osób goszczących uchodźców oraz wniosków dotyczących wypłaty jednorazowego zasiłku w wysokości 300 zł dla uchodźców.

W załączeniu:
- rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty;
- wzór wniosku o świadczenie dla osób przyjmujących uchodźców.

do góry strony