Aktualności

WINDA ZWIĘKSZY DOSTĘPNOŚĆ BIBLIOTEKI

27.02.2024

Miasto ogłosiło przetarg na dostosowanie budynku Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego przy al. NMP 22 dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Najważniejszą częścią inwestycji jest budowa windy wewnętrznej. Dzięki niej osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z czytelni znajdującej się na piętrze budynku.

W zakresie robót znalazły się: poszerzenie otworów drzwiowych, zamurowania, wykonanie otworów w stropodachu, konstrukcji wsporczej dla klap oddymiających,  instalacji napowietrzania klatki schodowej w2 i oddymiania, szybu z windą, wzmocnienie istniejącego stropu w miejscu szybu windowego. Wentylacja, instalacje sanitarne i elektryczne będą dostosowane do wymagań p.poż. Zostanie też wymieniona instalacja c.o wraz z grzejnikami.

Oferty można składać do 7 marca br. do godziny 8.30. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec sierpnia 2025 roku.

do góry strony